Roboty budowlane dotyczące budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28 A w Ciechanowie.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian