Dostawa, montaż i konfiguracja systemu audiowizualnego w pomieszczeniu Welcome Center Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian