„ Przebudowa z rozbudową budynku dydaktycznego PUZ im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechanowie”.

Wersje archiwalne przetargu:

Wersje archiwalne załączników do przetargu: