Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procedury legalizacyjnej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian