Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian