Zaproszenia do składania ofert na: "Wynajem pomieszczeń parteru i niskiego parteru z przeznaczeniem do prowadzenia działalności kulturalno – rozrywkowej i gastronomicznej, zlokalizowanego w Domu Studenta w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 4a".

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian