Zapytanie ofertowe pn.: „ Przeprowadzenie audytu merytorycznego oraz opracowanie raportu końcowego dotyczącego danych w systemie POL-on”.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian