ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa, w podmiocie leczniczym, w którym podjął zatrudnienie.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian