Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja systemu audio-wizualnego w pomieszczeniu auli PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51

Wersje archiwalne przetargu: Wersje archiwalne załączników do przetargu: