Świadczenie usługi opiekuna obowiązkowych praktyk zawodowych studentów, w ramach projektu pn.: „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”

Wersje archiwalne przetargu: Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian