Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa, w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla student

Wersje archiwalne przetargu: Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian