Przedmiot zamówienia: „Malowanie elewacji budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”

Wersje archiwalne przetargu:

Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian