Przedmiot zamówienia: „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania”

Wersje archiwalne przetargu:

Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian