Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Rada Konsultacyjna 2020-2021

dr Ewa Wiśniewska – Dziekan Wydziału
mgr Małgorzata Zagroba – Prodziekan Wydziału ds. studenckich
dr Małgorzata Marcysiak – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

Kierunek PEDAGOGIKA :
prof. dr hab. Leszek Zygner – prof. PUZ im. I. Mościckiego
prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska – Kierownik Zakładu Pedagogiki
                                                          i Kształcenia Pedagogicznego  
mgr Aneta Głuszniewska – przedstawiciel pracodawców – Dyrektor
                                        Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego
                                        w Ciechanowie
Joanna Kałwa – studentka

Kierunek PIELĘGNIARSTWO :
prof. dr hab. Grażyna Skotnicka-Klonowicz – prof. PUZ im. I. Mościckiego
dr Bożena Ostrowska – członek Komisji ds. Jakości Kształcenia
mgr Joanna Wierzbicka – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
                                      i Kształcenia Podyplomowego
mgr Aleksandra Dąbrowska – Kierownik Monoprofilowego
                                           Centrum Symulacji Medycznej
mgr Agnieszka Kadecka – przedstawiciel pracodawców
                                        – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa            
                                       Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
                                       w Ciechanowie
Karolina Jezulewicz – studentka

Kierunek PRACA SOCJALNA :
dr Anna Strumińska-Doktór – Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej
mgr Sandra Brzeska-Zagroba – Opiekun Zajęć Praktycznych
                                              i Praktyk Zawodowych  
mgr Dariusz Stasiełuk – przedstawiciel pracodawców – Dyrektor
                                    Zespołu Placówek w Gołotczyźnie
Dominika Czaplicka – studentka

 Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 27.07.2022, 10:50
Dokument oglądany razy: 1 375
Podpisał: Ewa Wiśniewska
Dokument z dnia: 26.01.2021