Uchwały Rady Uczelni

To jest archiwalna wersja strony z dnia 24.03.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie uchwały Rady Uczelni nr 39/II/2023

Uchwała nr 38/II/2023 (z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 37/II/2023 (z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”)

Uchwała nr 36/II/2023 (z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 35/II/2023 (z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Uchwała nr 34/II/2022 (z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 2022 r.)

Uchwała nr 33/II/2022 (z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 32/II/2022 (z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Uchwała nr 31/II/2022 (z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 30/II/2022 (z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia zwiększenia wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2022)

Uchwała nr 29/II/2022 (z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia Rektorowi Uczelni realizacji zadań, przyznania dodatku zadaniowego i ustalenia rocznego wymiaru zajęć)

Uchwała nr 28/II/2022 (z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Uchwała nr 27/II/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022)

Uchwała nr 26/II/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 25/II/2022 (z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 24/II/2022 (z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2021 i przeznaczenia zysku netto)

Uchwała nr 23/II/2022 (z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 22/II/2022 (z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022)

Uchwała nr 21/II/2022 (z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)


Uchwała nr 20/II/2021 (z dnia 15.12.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 2021 r.)

Uchwała nr 19/II/2021 (z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 18/II/2021 (z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 17/II/2021 (z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)

Uchwała nr  16/II/2021 ( z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania oferty dotyczącej świadczenia usługi finansowej związanej z zarządzaniem portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych)

Uchwała nr 15/II/2021 ( z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu statutu Uczelni)

Uchwała nr 14/II/2021 ( z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Gospodarki Finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) 

Uchwała nr 13/II/2021 ( z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2020) 

Uchwała nr 12/II/2021 (z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)

Uchwała nr 11/II/2021 (z dnia 25.05.2021r. w sprawie zaopiniowania "Regulaminu Funduszu rozwoju Uczelni w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie")

Uchwała nr 10/II/2021 (z dnia 25.05.2021r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022)

Uchwała nr 9/II/2021 (z dnia 25.05.2021r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021)

Uchwała nr 8/II/2021 (z dnia 25.05.2021r. w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe)

Uchwała nr 7/II/2021 (z dnia 25.05.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2020 i przeznaczenia zysku netto)

Uchwała nr 6/II/2021 (z dnia 29.04.2021r. w sprawie opinii i wyrażenia zgody na przeznaczenie środków uzyskanych z obligacji skarbowych)

Uchwała nr 5/II/2021 (z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021 - 2025)

Uchwała nr 4/II/2021 (z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)
Załącznik: Plan inwestycyjny

Uchwała nr 3/II/2021 (z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia funduszu rozwoju Uczelni)

Uchwała nr 2/II/2021 (z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021)
Załącznik: Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2021r.

Uchwała nr 1/II/2021 (z dnia 15.01.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach)


Uchwała nr 24/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pierwszej Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 23/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wystąpienia o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla rektora)

Uchwała nr 22/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 21/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach)

Uchwała nr 20/I/2020 (z dnia 09 września 2020 r. powierzenia Rektorowi Uczelni realizacji zadań, przyznania dodatku zadaniowego i ustalenia roczengo wymiaru zajęć)

Uchwała nr 19/I/2020 (z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 18/I/2020 (z dnia 08.07.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora elekta)
 

Uchwała nr 17/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2020 - 2024)

Uchwała nr 16/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 15/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2019)

Uchwała nr 14/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 13/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zgłoszenia do Komisji Wyborczej kandydata na funkcję rektora)

Uchwała nr 12/I/2020 (z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wniosku do Senatu o zaopiniowanie kandydata na funkcję rektora)

Uchwała nr 11/I/2020 (z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Uczelni)

Uchwała nr 10/I/2020 (z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 9/I/2020 (z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Uchwała 8/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia zadań dla rektora)

Uchwała 7/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 6/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Uchwała 5/I/2019 (z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uczelni)

Uchwała 4/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu statutu Uczelni)

Uchwała 3/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 2/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała 1/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)


Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 06.03.2023, 14:43
Dokument oglądany razy: 302
Podpisał: Członkowie Rady Uczelni
Dokument z dnia: 24.03.2021