STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH W PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

To jest archiwalna wersja strony z dnia .
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie tworzy się akty prawa ogólnouczelnianego oraz akty prawa wydziałowego.

Do aktów prawa ogólnouczelnianego zalicza się:

  • uchwały senatu – akty prawne uchwalone przez senat, są wiążące dla całej społeczności akademickiej oraz organów i pracowników Uczelni, chyba że treść uchwały stanowi inaczej;
  • uchwały rady uczelni – akty prawne uchwalone przez radę uczelni
  • zarządzenia i decyzje rektora – akty prawne wydawane przez rektora w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji, niezastrzeżone dla innych organów Uczelni. Zarządzenia rektora są wiążące dla całej społeczności akademickiej oraz organów i pracowników Uczelni, chyba że treść zarządzenia stanowi inaczej;
  • zarządzenia i decyzje kanclerza regulujące sprawy porządkowe związane z kierowaniem administracją i gospodarką Uczelni;
  • pisma okólne rektora lub kanclerza – akty prawne mające charakter poleceń służbowych lub charakter informacyjny;

Do aktów prawa wydziałowego zalicza się:

  • zarządzenia i decyzje dziekanów – akty prawne wydawane w zakresie uprawnień dziekanów, niezastrzeżone dla innych organów.

Projekt aktu prawnego w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie opracowuje jednostka organizacyjna wnioskująca o wydanie aktu, w której zakresie obowiązków znajdują się sprawy wymagające unormowania. Robi to z własnej inicjatywy lub na polecenie rektora, prorektora, kanclerza, kwestora lub kierownika jednostki organizacyjnej.
Projekt aktu prawnego, zaakceptowany (skonsultowany) przez kierownika jednostki organizacyjnej komórka wnioskująca przekazuje radcy prawnemu celem sprawdzenia i zaparafowania.
Ostateczna wersja dokumentu trafia do podpisu rektora, kanclerza, dziekana lub pod obrady senatu lub rady uczelni.

Podpisał:
Dokument z dnia: 28.10.2019
Dokument oglądany razy: 504
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 28.10.2019, 09:40
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 17.07.2024 22:33:25
www.MegaBIP.pl