Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa, w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla student

Numer przetargu: KAI.262.24.2020
Informacja opublikowana: 08.12.2020, 15:15
Data zakończenia przetargu: 16.12.2020, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2020


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa, w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentówi absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 - Zgoda podmiotu leczniczego
  6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Dokument oglądany razy: 752
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 08.12.2020, 15:15
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 23.06.2024 20:26:09
www.MegaBIP.pl