Przedmiot zamówienia: „Malowanie elewacji budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”

Numer przetargu: KAI.262.10.2020
Informacja opublikowana: 22.07.2020, 14:45
Data zakończenia przetargu: 11.08.2020, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 11.09.2020, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2020 r.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2020 r.


Pytania i odpowiedzi z dnia 03.08.2020 r.


PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
:

zaprasza do składania ofert na zadanie pn. :„Malowanie elewacji budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załacznik nr 1-Przedmiar
  4. Załącznik nr 2- Oferta
  5. Załacznik nr 2a Kosztorys ofertowy
  6. Załacznik nr 3-Oświadczenie
  7. Załącznik nr 4- Grupa kapitałowa
  8. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
  9. Załacznik nr 6- Wykaz robót
  10. Załącznik nr 7- Wykaz osób.
Dokument oglądany razy: 852
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 22.07.2020, 14:45
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 01.10.2023 20:11:15