Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- TURA VI -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach VI tury projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w VI turze.

W turze VI pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w VI turze Projektu zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach Przewidywana liczba opiekunów ze strony uczelni
1 Ekonomia 32 4
2 Informatyka 23 4
3 Inżynieria Środowiska 11 2
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12 2
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 22 3
6 Elektronika I Telekomunikacja 10 2
7 Logistyka 14 2
8 Praca Socjalna 29 4
9 Pedagogika 35 5
10 Rolnictwo 22 3
OGÓŁEM: 210 31

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w Rektoracie Uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Rektoratu PWSZ w Ciechanowie. 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, w terminie do 6 sierpnia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uczelnianych opiekunów w VI turze pilotażowych praktyk zawodowych” 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u:

Załączniki (do pobrania):

Podpisał: Piotr Wójcik
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 294
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 13.12.2018, 21:15
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 17.07.2024 22:29:38
www.MegaBIP.pl