Kontrole zewnętrzne

To jest archiwalna wersja strony z dnia 17.07.2023, 11:39.
Zmieniona z powodu: Uzupełnienie kontroli zewnętrznych
Lp. Przedmiot kontroli Instytucja kontrolująca Data kontroli Dokumenty
1 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
03.03.2016 r.
04.03.2016 r.
2 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Ciechanowie nr HP-9/2016 z dnia 06.04.2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
29.06.2016 r.
3 Kontrola wykonywania zadań obronnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
30.03.2017 r.
31.03.2017 r.
4 Ocena stanu sanitarnego Uczelni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
13.12.2018 r.
14.12.2018 r.

5

Akredytacja na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uruchamiane przez PWSZ w Ciechanowie Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych 26.04.2019 r.

6 Czynności kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 26.09.2019 r.

7 Wizyta monitoringowa w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Ministerstwo Zdrowia

Departament Pielęgniarek i Położnych

28.11.2019 r.

8Kontrola planowa projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" nr POWR.05.03.00-00-0062/17Centrum Rozwoju Administracji
Sp. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie

24.02.2020 r.

25.02.2020 r.

9Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie

05.07.2022

-

05.10.2022

POBIERZ

10Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych, środowiska pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i mieszaninami chemicznymiPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie

08.12.2022

-

09.12.2022

POBIERZ

Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 22.07.2021
Dokument oglądany razy: 379
Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 24.01.2023, 12:36
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 24.07.2024 23:54:10
www.MegaBIP.pl