Dostawa aparatury do pomiarów atmosferycznych z podziałem na zadania

Numer przetargu: KAG.262.30.2019
Informacja opublikowana: 20.08.2019, 11:02
Data zakończenia przetargu: 30.09.2019, 10:30
Data rozstrzygnięcia przetargu: 30.08.2019, 10:30 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Mirosława Trętowska - 23 673 75 78 wew. 2091
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z wyboru oferty - z dnia 13.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa aparatury do pomiarów atmosferycznych z podziałem na zadania".

 

Załaczniki : 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 - OPZ
  4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy PZP
  7. Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa
  8. Załącznik nr 6 - Projekt umowy
  9. Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 20.08.2019, 11:02
Dokument oglądany razy: 771