Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie

Numer przetargu: KAI.262.15.2021
Informacja opublikowana: 07.10.2021, 14:54
Data zakończenia przetargu: 29.09.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 29.09.2021, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul.
Warszawskiej 52 w Mławie

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 85e6322a-348d-496b-99bf-1df9055b6589Załączniki:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (15.09.2021, 16:01) - pobrań: 485
 2. Identyfikator postępowania.docx (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 432
 3. Kosztorys OFERTOWY.docx (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 407
 4. Kosztorys OFERTOWY.pdf (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 469
 5. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (15.09.2021, 16:03) - pobrań: 421
 6. SWZ.pdf (15.09.2021, 16:04) - pobrań: 451
 7. Załącznik nr 1 - Formularz fertowy.doc (15.09.2021, 16:05) - pobrań: 407
 8. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu-składane na podstawie art 125 ust.1 ustawy PZP.doc (15.09.2021, 16:06) - pobrań: 435
 9. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (15.09.2021, 16:07) - pobrań: 444
 10. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.doc (15.09.2021, 16:07) - pobrań: 437
 11. Załącznik nr 5- Projekt umowy.pdf (15.09.2021, 16:10) - pobrań: 448
 12. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.docx (15.09.2021, 16:11) - pobrań: 462
 13. Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiar.pdf (15.09.2021, 16:11) - pobrań: 438
 14. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (15.09.2021, 16:13) - pobrań: 449
 15. Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (15.09.2021, 16:14) - pobrań: 449
 16. Załącznik nr 10 - Projekt budowlany.pdf (15.09.2021, 16:14) - pobrań: 427
 17. Załącznik nr 11 - STWiORB.pdf (15.09.2021, 16:15) - pobrań: 469
 18. INFORMACJA_O_KWOCIE.docx (29.09.2021, 09:04) - pobrań: 413
 19. Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf (18.10.2021, 23:16) - pobrań: 435
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 07.10.2021, 14:54
Dokument oglądany razy: 3 017