Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 29.09.2021, 14:46. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodano informację z wyboru najkorzystniejszej oferty
Numer przetargu: KAI.262.15.2021
Informacja opublikowana: 29.09.2021, 14:46
Data zakończenia przetargu: 29.09.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 29.09.2021, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul.
Warszawskiej 52 w Mławie

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 85e6322a-348d-496b-99bf-1df9055b6589

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2021

Załączniki:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (15.09.2021, 16:01) - pobrań: 745
 2. Identyfikator postępowania.docx (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 677
 3. Kosztorys OFERTOWY.docx (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 671
 4. Kosztorys OFERTOWY.pdf (15.09.2021, 16:02) - pobrań: 727
 5. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (15.09.2021, 16:03) - pobrań: 642
 6. SWZ.pdf (15.09.2021, 16:04) - pobrań: 712
 7. Załącznik nr 1 - Formularz fertowy.doc (15.09.2021, 16:05) - pobrań: 663
 8. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu-składane na podstawie art 125 ust.1 ustawy PZP.doc (15.09.2021, 16:06) - pobrań: 677
 9. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (15.09.2021, 16:07) - pobrań: 683
 10. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.doc (15.09.2021, 16:07) - pobrań: 730
 11. Załącznik nr 5- Projekt umowy.pdf (15.09.2021, 16:10) - pobrań: 686
 12. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.docx (15.09.2021, 16:11) - pobrań: 697
 13. Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiar.pdf (15.09.2021, 16:11) - pobrań: 715
 14. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (15.09.2021, 16:13) - pobrań: 709
 15. Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (15.09.2021, 16:14) - pobrań: 687
 16. Załącznik nr 10 - Projekt budowlany.pdf (15.09.2021, 16:14) - pobrań: 688
 17. Załącznik nr 11 - STWiORB.pdf (15.09.2021, 16:15) - pobrań: 714
 18. INFORMACJA_O_KWOCIE.docx (29.09.2021, 09:04) - pobrań: 643
 19. Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf (18.10.2021, 23:16) - pobrań: 659
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 29.09.2021, 14:46
Dokument oglądany razy: 3 498