Picture of Bartosz Budny
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY CZESNEGO
by Bartosz Budny - Tuesday, 28 April 2020, 11:54 AM
 
Student kończący studia lub nie kontynuujący studiów, otrzyma zwrot nadpłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020 na wniosek w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Instrukcją dotyczącą płatności czesnego wynikającą z wdrożenia w/w zarządzenia. Wniosek należy złożyć na piśmie w dziekanacie w formie przesłanego skanu pocztą elektroniczną, jak również należy przesyłać oryginał pocztą tradycyjną.
Jak wynika z instrukcji nadpłaconą kwotę zalicza się na poczet płatności w następnym semestrze.