Picture of Bartosz Budny
Instrukcja logowania do platform
by Bartosz Budny - Thursday, 9 April 2020, 05:09 PM
 
Instrukcja logowania do platform funkcjonujących w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

UWAGA !

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać bezpośrednio do administracji platformy : admin@puzim.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że w zgłoszeniu powinny być zawarte następujące dane : imię i nazwisko zgłaszającego, nr albumu, kierunek, rok i tryb studiów.
Zgłoszenia nie zawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane.