Przedmioty realizowane przez mgr. inż. Barbarę Jank