You are not logged in. (Login)

Aktualności

Picture of Bartosz Budny
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY CZESNEGO
by Bartosz Budny - Tuesday, 28 April 2020, 11:56 AM
 
Student kończący studia lub nie kontynuujący studiów, otrzyma zwrot nadpłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020 na wniosek w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Instrukcją dotyczącą płatności czesnego wynikającą z wdrożenia w/w zarządzenia. Wniosek należy złożyć na piśmie w dziekanacie w formie przesłanego skanu pocztą elektroniczną, jak również należy przesyłać oryginał pocztą tradycyjną.
Jak wynika z instrukcji nadpłaconą kwotę zalicza się na poczet płatności w następnym semestrze.
Picture of Bartosz Budny
Instrukcja logowania do platform
by Bartosz Budny - Thursday, 9 April 2020, 05:11 PM
 
Instrukcja logowania do platform funkcjonujących w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

UWAGA !

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać bezpośrednio do administracji platformy : admin@puzim.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że w zgłoszeniu powinny być zawarte następujące dane : imię i nazwisko zgłaszającego, nr albumu, kierunek, rok i tryb studiów.
Zgłoszenia nie zawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane.

Course categories

Wirtualna Tablica Ogłoszeń dla Studentów Kierunku Inżynieria Środowiska3
Wirtualna Tablica Ogłoszeń dla Studentów Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 3
Wirtualna Tablica Ogłoszeń dla Studentów Kierunku Rolnictwo3
Forum do wymiany informacji dla Studentów 3
Przedmioty realizowane z użyciem platformy4

Przedmioty realizowane przez dr hab. Krystynę Niesiobędzką, prof. uczelni 2

Przedmioty realizowane przez dr inż. Alicję Urbanowicz6

Przedmioty realizowane przez mgr Magdalenę Stefańską3

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Przemysława Krawczyka1

Przedmioty realizowane przez doc. dr inż. Roberta Rudzińskiego 3

Przedmioty realizowane przez prof. Halinę Kałużę 5

Przedmioty realizowane przez dr inż. Michała Bednarczyka1

Przedmiot realizowane przez dr Ewę Listopadzką- Ekonomia dla MIBM i Inżynierii Środowiska1

Przedmioty realizowane przez mgr Agnieszkę Królikowską2

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Łukasza Merle 3

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Rafała Górskiego5

Przedmioty realizowane przez dr inż. Annę Sikorską9

Przedmioty realizowane przez ks. dr Grzegorza Kaczorowskiego4

Przedmioty realizowane przez dr inż. Grzegorza Koca2

Przedmioty realizowane przez mgr Martę Leszczyńską3

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Olgę Walczewską5

Przedmioty realizowane przez dr inż. Jacka Łączyńskiego2

Przedmioty realizowane przez prof. dr hab. inż. Andrzeja J. Osiadacza3

Przedmioty realizowane przez dr Małgorzatę Świtkowską2

Przedmioty realizowane przez dr inż. Szymona Czarnockiego 2

Przedmioty realizowane przez dr inż. Roberta Czaplickiego 5

Przedmioty realizowane przez dr inż. Pawła Kornetę 1

Przedmioty realizowane przez mgr Macieja Daniszewskiego 4

Przedmioty realizowane przez dr Renatę Dzik2

Przedmioty realizowane przez mgr Pawła Pyrzyńskiego3

Przedmioty realizowane przez mgr Cezarego Drzewieckiego (WF) 1

Przedmioty realizowane przez dr inż. Zbigniewa Pawlonkę 3

Przedmioty realizowane przez mgr Agnieszkę Mysiewicz 2

Przedmioty realizowane przez dr inż. Małgorzatę Kalisz1

Przedmioty realizowane przez dr inż. Wojciecha Sosnowskiego 5

Przedmioty realizowane przez mgr Mirosława Boniakowskiego (WF) 1

Przedmioty realizowane przez dr Annę Schulz 4

Przedmioty realizowane przez mgr Jolantę Ziółkowską1

Przedmioty realizowane przez mgr Alicję Olszewską 1

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Adama Antośkiewicza3

Przedmioty realizowane przez mgr inż. Michała Kwaśniewskiego1

Przedmioty realizowane przez mgr Piotra Kaczmarczyka1
Innowacyjni z MOTO POWER1

Skip Login
Wszelkie zasoby umieszczone
na tym serwerze są chronione
prawem autorskim.
Rozpowszechnianie tych
materiałów w dowolnej formie
bez zgody autorów
jest surowo wzbronione
Skip Online Users

Online Users

last 5 minutes: None
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 Today Wednesday, 15 July 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31