Course categories

Plan zajęć 
 Plany zajęćThis course allows guest users to enterSummary
Wirtualna Tablica 
 Ogłoszenia wydziałowe, Informacje z dziekanatuThis course allows guest users to enterSummary
 Dokumenty: Statut, Regulamin, itp.This course allows guest users to enterSummary
Materiały dydaktyczne dla studentów 
 Bezpieczestwo wewnętrzne
 Logistyka
 Elektronika i telekomunikacja
Przedmioty realizowane z użyciem platformy 
 Warsztaty pierwszej pomocy II

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 Bezpieczeństwo społeczne
 Prawo Karne - dr. Katarzyna Jabłonowska
 Ochrona osób, mienia, powierzchni i obszarów - ćwiczenia praktyczneSummary
 Bezpieczeństwo w Ruchu DrogowymSummary
 Seminarium dyplomowe - dr Rafał Panfil
 Podstawy ekonomii
 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Summary
  Podstawowe czynności zawodowe funkcjonariusza Policji II
 Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 Ergonomia z BHP
 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowychSummary
 Język angielski niestacjonarny semestr IV - Paweł CieślakSummary
 Język angielski stacjonarny semestr II - Paweł CieślakSummary
 Język angielski stacjonarny semestr IV - Paweł CieślakSummary
 Język angielski sem IV Anna Sieńska-StrągowskaSummary
 Język angielski semestr IISummary
 Język angielski semestr II grupa B Anna Sieńska-StrągowskaSummary
 Język angielski semestr II stacjonarny - B. Hyndle-KrokowskaSummary
 Logistyka w zarządzaniu kryzysowymSummary
 Patologie społeczneThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy komunikacji społecznejSummary
 Podstawy przedsiębiorczościThis course allows guest users to enterSummary
 Postępowanie administracyjne - ćwiczenia
 Prawo karne - ćwiczenia
 Prawo karne - ćwiczenia
 Przedmioty realizowane przez p. Roberta Rudzińskiego
 Ratownictwo Medyczne w sytuacjach nadzwyczajnych III Rok BW
 Seminarium dyplomowe - dr Rafał Panfil Summary
 Terroryzm i jego zwalczanie
 Warsztat szkolenia członka OSP IISummary
 Warsztaty pierwszej pomocy ISummary
 Warsztaty pierwszej pomocy II
 Współczesne systemy polityczne
 Wychowanie fizyczneSummary
 zbezpieczenie Imprez Masowych

Logistyka 
 Dzienne wykłady Logistyka Miejska Korneta
 Dzienne Wykład Systemy Informatyczne w Logistyce Pawel Korneta
 Dzienne Wykład Ekonomika Transportu Paweł Korneta
 Systemy informatyczne w logistyce_Lidia StolarczykThis course requires an enrolment key
 Ekonomika transportu_Lidia StolarczykThis course requires an enrolment key
 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce_Lidia_StolarczykThis course requires an enrolment keySummary
 Badania operacyjneSummary
 Język angielski w logistyce Joanna Rudzińska-Warzęcha
 wieczorowe Logistyka miejska - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 wieczorowe Transport i spedycja - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 dzienne Logistyka miejska - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 dzienne Transport i spedycja - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 dzienne Ekonomika Transportu - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 Technologia transportu i przeładunku- Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
 Organizacja centrów logistycznych i spedycyjnych - Karolina DobrowolskaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ochrona własności intelektualnej.
 Język angielski logistyce Daniel Kortlan
 Analiza rynku i konkurencjiSummary
 Etyka zawodu - dr Katarzyna Jabłonowska
 Finanse i rachunkowość dr Renata Dzik
 Historia Polski XX w.
 Język angielski semestr II niestacjonarny - Paweł CieślakSummary
 Język angielski stacjonarny semestr IV - Paweł CieślakSummary
 Język angielski IV sem Anna Sieńska-StrągowskaSummary
 Język angielski semestr II niestacjonarne - Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 Język angielski semestr II stacjonarne - Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 Język angielski semestr IV niestacjonarne -Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 Język angielski semestr IV stacjonarne - Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 Laboratorium procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - Piotr BalickiSummary
 MarketingSummary
 Negocjacje w łańcuchu dostawSummary
 Normalizacja i zarządzanie jakością Piotr BalickiSummary
 Prawo - dr Katarzyna Jabłonowska
 Projektowanie procesów logistycznych
 Przedmioty realizowane przez doc. dr inż. Roberta RudzińskiegoThis course requires an enrolment key
 Warsztaty komunikacji interpersonalnejSummary
 Wychowanie fizyczneSummary
 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Elektronika i telekomunikacja 
 Elementy elektroniczne I sem. 2020/21
 Programowale Systemy Sterowania wykładSummary
 Techniki Multimedialne
 Programowe Środowisko Multimediów i WWW
 Technika Mikroprocesorowa ProjektSummary
 Programowane Systemy Sterowania Laboratorium.
 Podstawy Telekomunikacji Laboratorium
 Metodyka i Technika Programowania
 Podstawy Telekomunikacji.
 TECHNIKA WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI
 Fizyka - I rok II semestr
 Podstawy matematyki - rok I, semestr II
 Programowalne Systemy Sterowania Laboratorium
 Technika Mikroprocesorowa Laboratorium
 Technika Mikroprocesorowa
 Seminarium dyplomowe dr inż Marian Gniłka
 Sieci teleinformatyczne II rok - dr inż Marian Gniłka
 Zastosowanie komputerów II rok - dr inż Marian Gniłka
 Metodyka projektowania i technika realizacji II rok - dr inż Marian Gniłka
 Język angielski semestr IV stacjonarne -Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 Język angielski semestr II stacjonarne - Beata Hyndle-KrokowskaSummary
 ANALOGOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE
 Pełna nazwa kursu / podstawy matematyki
 Programowalne Systemy Sterowania