Page:  1  2  ()
Courses 
Programowale Systemy Sterowania wykładInformation
Techniki Multimedialne
Programowe Środowisko Multimediów i WWW
Technika Mikroprocesorowa ProjektInformation
Programowane Systemy Sterowania Laboratorium.
Podstawy Telekomunikacji Laboratorium
Metodyka i Technika Programowania
Podstawy Telekomunikacji.
TECHNIKA WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI
Fizyka - I rok II semestr
Podstawy matematyki - rok I, semestr II
Programowalne Systemy Sterowania Laboratorium
Technika Mikroprocesorowa Laboratorium
Technika Mikroprocesorowa
Seminarium dyplomowe dr inż Marian Gniłka
Sieci teleinformatyczne II rok - dr inż Marian Gniłka
Zastosowanie komputerów II rok - dr inż Marian Gniłka
Metodyka projektowania i technika realizacji II rok - dr inż Marian Gniłka
Język angielski semestr IV stacjonarne -Beata Hyndle-KrokowskaInformation
Język angielski semestr II stacjonarne - Beata Hyndle-KrokowskaInformation