Page:  1  2  ()
Courses 
Dzienne wykłady Logistyka Miejska Korneta
Dzienne Wykład Systemy Informatyczne w Logistyce Pawel Korneta
Dzienne Wykład Ekonomika Transportu Paweł Korneta
Systemy informatyczne w logistyce_Lidia StolarczykThis course requires an enrolment key
Ekonomika transportu_Lidia StolarczykThis course requires an enrolment key
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce_Lidia_StolarczykThis course requires an enrolment keyInformation
Badania operacyjneInformation
Język angielski w logistyce Joanna Rudzińska-Warzęcha
wieczorowe Logistyka miejska - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
wieczorowe Transport i spedycja - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
dzienne Logistyka miejska - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
dzienne Transport i spedycja - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
dzienne Ekonomika Transportu - Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
Technologia transportu i przeładunku- Karolina DobrowolskaThis course requires an enrolment key
Organizacja centrów logistycznych i spedycyjnych - Karolina DobrowolskaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Ochrona własności intelektualnej.
Język angielski logistyce Daniel Kortlan
Analiza rynku i konkurencjiInformation
Etyka zawodu - dr Katarzyna Jabłonowska
Finanse i rachunkowość dr Renata Dzik