You are not logged in. (Login)
Skip Z portalu PWSZSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Aktualności

Picture of Bartosz Budny
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY CZESNEGO
by Bartosz Budny - Tuesday, 28 April 2020, 11:53 AM
 
Student kończący studia lub nie kontynuujący studiów, otrzyma zwrot nadpłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020 na wniosek w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Instrukcją dotyczącą płatności czesnego wynikającą z wdrożenia w/w zarządzenia. Wniosek należy złożyć na piśmie w dziekanacie w formie przesłanego skanu pocztą elektroniczną, jak również należy przesyłać oryginał pocztą tradycyjną.
Jak wynika z instrukcji nadpłaconą kwotę zalicza się na poczet płatności w następnym semestrze.

Picture of Bartosz Budny
Instrukcja logowania do platform
by Bartosz Budny - Thursday, 9 April 2020, 05:09 PM
 
Instrukcja logowania do platform funkcjonujących w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

UWAGA !

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać bezpośrednio do administracji platformy : admin@puzim.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że w zgłoszeniu powinny być zawarte następujące dane : imię i nazwisko zgłaszającego, nr albumu, kierunek, rok i tryb studiów.
Zgłoszenia nie zawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane.

Course categories


Skip Login
Wszelkie zasoby umieszczone
na tym serwerze są chronione
prawem autorskim.
Rozpowszechnianie tych
materiałów w dowolnej formie
bez zgody autorów
jest surowo wzbronione.
Skip Online Users

Online Users

last 5 minutes: None
Skip Course categories