Course categories

Wirtualna Tablica Ogłoszeń dla Studentów Kierunku Ekonomia 
 Ogłoszenia dla Kierunku EkonomiaSummary
 2019/2020 Praktyki zawodowe - Regulaminy, dokumenty, informacje This course allows guest users to enterSummary
 Dokumenty: Statut, Regulamin, itp.Summary
 Forum do wymiany informacji dla Studentów I Roku - Kierunek Ekonomia- studia stacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Studentów I Roku - Kierunek Ekonomia- studia niestacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Studentów II Roku Kierunek Ekonomia - studia stacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Studentów II Roku - Kierunek Ekonomia- studia niestacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Studentów III Roku - Kierunek Ekonomia- studia niestacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Absolwentów Wydziału Ekonomii - studia stacjonarne 2013This course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Absolwentó Wydziału Ekonomii - studia stacjonarne 2012This course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Absolwentów Wydziału Ekonomii - studia niestacjonarne 2012This course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Absolwentów Wydziału Ekonomii - studia stacjonarne 2011This course requires an enrolment keySummary
 Forum do wymiany informacji dla Absolwentów Wydziału Ekonomii - studia niestacjonarne_2011This course requires an enrolment keySummary
Przedmioty realizowane z użyciem platformy dla Studentów Kierunku Ekonomia 
 Dokumentacja kadrowo-płacowa w praktyce - mgr Alicja Olszewska - III Rok - studia stacjonarne Summary
 Prawo - dr Katarzyna Jabłonowska
 Seminarium -dr Anna Schulz - III rok Ekonomia (s. niestacjonarne)Summary
 Ochrona własności intelektualnej - dr Anna Schulz -I rok Ekonomii i MiBM (s.niestacjonarne) Summary
 Ochrona własności intelektualnej - dr Anna Schulz - Rolnictwo, Inżynieria Środowiska, MiBM, Ekonomia (s.stacjonarne) Summary
 Polityka społeczna - dr Anna Schulz - I rok Ekonomii s.stac.Summary
 Angielski - mgr Paweł Pyrzyński - Ekonomia I rok - WTOREK
 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze- dr Małgorzata Schulz - II Rok studia niestacjonarneSummary
 Polityka Społeczna- dr Małgorzata Schulz I Rok- studia niestacjonarneSummary
 Język Rosyjski - I Rok - studia stacjonarne - mgr Agnieszka Mysiewicz Summary
 Język Rosyjski - II Rok - studia stacjonarne - mgr Agnieszka Mysiewicz Summary
 Język Rosyjski - II Rok - studia niestacjonarne - mgr Agnieszka Mysiewicz Summary
 mgr Cezary Drzewiecki - Wychowanie FizyczneThis course requires an enrolment keySummary
 Angielski - mgr M.Daniszewski - EKONOMIA - NIEDZIELA 13.15-14.45This course requires an enrolment keySummary
 Angielski - mgr M.Daniszewski - EKONOMIA - NIEDZIELA 8.00-09.30This course requires an enrolment keySummary
 Angielski - mgr M.Daniszewski - EKONOMIA - CZWARTEK 13.15-14.45This course requires an enrolment keySummary
 dr inż A. Urbanowicz- OZE- studia niestacjonarne - wykłady wspólne dla I i II Roku EkonomiiThis course requires an enrolment keySummary
 dr inż A. Urbanowicz- OZE- studia stacjonarne - wykłady wspólne dla I i II Roku Ekonomii, I Roku Rolnictwa i I Roku InformatykiThis course requires an enrolment keySummary
 mgr Daniel Kortlan- Zarządzanie (ćwiczenia) - II Rok, studia stacjonarneThis course requires an enrolment keySummary
 doc. dr Elżbieta Gąsiorowska - Analiza ekonomiczna w praktyce - II Rok - studia stacjonarne Summary
 doc. dr Elżbieta Gąsiorowska - Analiza ekonomiczna w praktyce - II Rok - studia niestacjonarne Summary
 mgr Hanna Dworecka- Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w praktyceSummary
 mgr Grzegorz Trojanowski - Zarządzanie – ćwiczeniaSummary
 Grafika komputerowa w praktyce - przedmiot ogólnouczelniany - rok akademicki 2019/2020This course requires an enrolment keySummary
 Etyka biznesu - ks. dr Grzegorz Kaczorowski (studia niestacjonarne) This course requires an enrolment keySummary
 Etyka biznesu - ks. dr Grzegorz Kaczorowski (studia stacjonarne) This course requires an enrolment keySummary
 Zarządzanie ryzykiem - dr Janusz Wiśniewski
 Gospodarka regionalna - dr. Janusz Wiśniewski
 Badania marketingowe - dr. Janusz Wiśniewski
 Zarządzanie - dr inż. Paulina Kramarz
 Metodologia badań naukowych i pisania pracy licencjackiej - dr Ewa Listopadzka This course requires an enrolment keySummary
 Działalność gospodarcza w praktyce - dr Janusz Wiśniewski
 Zarządzanie strategiczne - dr Janusz Wiśniewski
 Podstawy marketingu - dr Janusz Wiśniewski
 mgr Urszula Krysiak - Statystyka opisowaThis course requires an enrolment keySummary
 mgr Urszula Krysiak - Prognozowanie i SymulacjaThis course requires an enrolment keySummary
 mgr Urszula Krysiak - EkonometriaThis course requires an enrolment keySummary
 mgr Mariola Rzymkowska - Dokumentacja kadrowo-płacowa w praktyceSummary
 mgr Mariola Rzymkowska - Standardy sprawozdawczości finansowejSummary
 dr Katarzyna SzymańskaThis course requires an enrolment key
 dr Małgorzata Niestępska - przedmiotyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 MATEMATYKA_SEM.1_EKONOMIA (ST)_2019This course requires an enrolment key
 Metody Wyceny PrzedsiębiorstwThis course requires an enrolment keySummary
 Polityka gospodarczaThis course requires an enrolment keySummary
 Technologie informacyjne - przedmiot realizowany przez Martę LeszczyńskąThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Rachunkowość - zajęcia prowadzone przez dr Katarzynę Szymańską This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Matematyka I rok - studia niestacjonarne - ćwiczenia prowadzone przez mgr Magdalenę StefańskąThis course requires an enrolment keySummary
 Metody oceny projektów gospodarczych mgr Hanna DworeckaThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy MakroekonomiiSummary
Wirtualna Tablica Ogłoszeń dla Studentów uzupełniających studiów magisterskich na Kierunku Zarządzanie  
 Ogłoszenia dla magisterskich studiów uzupełniających - Kierunek ZarządzanieSummary
 Praktyki zawodowe- Regulaminy, dokumentyThis course allows guest users to enterSummary
Przedmioty realizowane z użyciem platformy dla Studentów uzupełniających studiów magisterskich na Kierunku Zarządzanie  
 Angielski - mgr Paweł Pyrzyński - Zarządzanie I rok - CZWARTEK
 Badania marketingowe - dr. Janusz Wiśniewski
 Badania Operacyjne - mgr U.KrysiakThis course requires an enrolment keySummary
 dr Katarzyna SzymańskaThis course requires an enrolment key
 dr Małgorzata Niestępska - kierunek ZarządzanieSummary
 Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w UE (wykłady) - prof. Halina KałużaSummary
 Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - mgr Alicja Olszewska - I Rok - studia niestacjonarne Summary
 Język angielski - mgr Paweł Pyrzyński - Zarządzanie I rok - NIEDZIELA
 Język Rosyjski (studia magisterskie)- mgr Agnieszka MysiewiczSummary
 Marketing Międzynarodowy - dr Janusz WiśniewskiSummary
 mgr Hanna Dworecka - Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Summary
 mgr Mariola Rzymkowska - Analiza sprawozdań finansowych Summary
 mgr Mariola Rzymkowska - Rachunkowość zarządcza w praktyceSummary
 Podstawy badań społecznych - dr Anna Schulz - I Rok Zarządzanie (s.niestacjonarne) Summary
 Podstawy badań społecznych - dr Anna Schulz - I Rok Zarządzanie (s.stacjonarne) Summary
 Przedsiębiorczość - dr Janusz Wiśniewski
 Wychowanie Fizyczne - mgr Cezary Drzewiecki
 Wychowanie Fizyczne - mgr Mirosław BoniakowskiSummary
 Zarządzanie jakością - dr Ewa ListopadzkaThis course requires an enrolment keySummary
 Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - dr inż. Paulina KramarzSummary
 Zarządzanie strategiczne w praktyce - dr Ewa Listopadzka This course requires an enrolment keySummary
 Zarządzanie wiedzą, Współczesne koncepcje zarządzania