A A A
SmodBIP

Informacje Ogólne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

ul. Narutowicza 9;
06-400 Ciechanów

Rektorat (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Sekretariat Kanclerza (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl
NIP 566-18-05-832


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. z uprawnieniami do prowadzenia trzech specjalności: język polski z logopedią, pielęgniarstwo i położnictwo.

W tym samym roku naukę rozpoczęło 148 studentów. Uczelnia obecnie oferuje możliwość kształcenia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne ekonomia, elektronika i telekomunikacja, logistyka, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, rolnictwo oraz praca socjalna.

Najważniejszym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. Są to:

  1. Politechnika Warszawska.
  2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bygdoszczy.
  3. Akademia Medyczna w Białymstoku.
  4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawawie.
  5. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Wysoko ceniona jest współpraca z uczelniami zagranicznymi: Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano - Frankowsku (Ukraina) oraz Iwano - Frankowskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym (Ukraina) i z zagranicznymi firmami, w których studenci odbywają praktyki np. UEG International Holding GmbH z Austrii. W 2011 r. w ramach programu ERASMUS w semestrze letnim na Uczelnii przebtwali studenci z Kilis Aralik Usiversity z Turcji.
Kierownictwo Uczelni ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miast i powiatów Ciechanowa i Mławy, jak również z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. PWSZ w Ciechanowie jest członkiem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W dniach 27 - 29 stycznia 2006 r. była gospodarzem V Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ, w którym oprócz rektorów państwowych uczelni zawodowych udział wzięli przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, v-ce przewodniczacy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przedstawiciele ME i N. W 2008r. w Ciechanowie odbyły się uroczystości X-lecia powstawnia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z udziałem Senatów tych Uczelni.Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 11.10.2018
Podpisał: Rafał Kostka
Dokument z dnia: 11.10.2018
Dokument oglądany razy: 6 180