Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Available courses

  Dokumenty i informacje dotyczące Projektu Pilotażowych Praktyk Zawodowych w PWSZ w Ciechanowie


  Opiekun Uczelniany


  Dziekanat

  Dział Współpracy z otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

  Opinie Studentów wyrażone poprzez wypełnienie ankiet

  "Młodzi - Ambitni - Kompetentni"  - zajęcia prowadzone przez mgr inż. Barbarę Jank