WYDZIAŁ INŻYNIERII
I EKONOMII
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
I NAUK SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I SPOŁECZNYCH W MŁAWIE

EKONOMIA
ZARZĄDZANIE

PIELĘGNIARSTWO

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

INFORMATYKA

PEDAGOGIKA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO

PRACA SOCJALNA

LOGISTYKA